Z dniem 1 stycznia 2008 r. w Berlinie, Kolonii i Hanowerze, zostały wprowadzone tzw. „zielone strefy”.  Obejmują one obszar centrów miast, a ich granice wyznaczają specjalne znaki drogowe, określające jednocześnie rodzaje plakietek uprawniających do wjazdu. 

Berlińska „zielona strefa” obejmuje poszerzony obszar centrum miasta w obrębie obwodowej linii kolei miejskiej S-Bahn. Z dokładnym przebiegiem granicystrefy , oraz szczegółową informacją w języku polskim, zapoznać się można na stronie internetowej Berlina: www.berlin.de/umweltzone

W Hanowerze obszar planowanej „zielonej strefy” wyznaczony jest od wschodu, zachodu i południa przez miejską drogę szybkiego ruchu. Północną granicę strefy tworzy dzielnica Sahlkamp. Kolońska „zielona strefa”rozpościera się po obu brzegach Renu. Jej zachodnią granicę stanowią tory kolejowe, zaś wschodnia część obejmuje częściowo dzielnice Deutz i Mülheim.