Z dniem 1 stycznia 2008 r. w Berlinie, Kolonii i Hanowerze, zostały wprowadzone tzw. „zielone strefy”.  Obejmują one obszar centrów miast, a ich granice wyznaczają specjalne znaki drogowe, określające jednocześnie rodzaje plakietek uprawniających do wjazdu. 

Berlińska „zielona strefa” obejmuje poszerzony obszar centrum miasta w obrębie obwodowej linii kolei miejskiej S-Bahn. Z dokładnym przebiegiem granicystrefy , oraz szczegółową informacją w języku polskim, zapoznać się można na stronie internetowej Berlina: www.berlin.de/umweltzone

W Hanowerze obszar planowanej „zielonej strefy” wyznaczony jest od wschodu, zachodu i południa przez miejską drogę szybkiego ruchu. Północną granicę strefy tworzy dzielnica Sahlkamp. Kolońska „zielona strefa”rozpościera się po obu brzegach Renu. Jej zachodnią granicę stanowią tory kolejowe, zaś wschodnia część obejmuje częściowo dzielnice Deutz i Mülheim.

Szczegółowa mapa rozmieszczenia stref ekologicznych dostępna jest TUTAJ

Na chwilę obecną nie planuje się uruchomienia nowych ecostref.

Jest to wykroczenie, które karane jest mandatem w wysokości 40 Euro. Jeżeli posiadają Państwo niemieckie prawo jazdy otrzymacie dodatkowo wpis (1 punkt) do rejestru kar w Federalnym Urzędzie Komunikacji Drogowej. W przypadku kontroli policyjnej grozi również odholowanie samochodu poza strefę na parking, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego połączone z koniecznością wykonania przeglądu i uzyskania nalepki ekologicznej.

Nalepka ekologiczna zielona jest ważna bezterminowo na terenie całych Niemiec.
Plakietka żółta i czerwona ważne są tak długo, jak długo pozwalają na to uregulowania stref ochrony środowiska w poszczególnych miastach. W przypadku uszkodzenia naklejki lub np. zbicia przedniej szyby pojazdu należy dokonać ponownego zakupu nalepki ekologicznej. 
Cena duplikatu to 69 zł (brutto).

Nalepkę ekologiczną można uzyskać już na podstawie czytelnego skanu dowodu rejestracyjnego z ważnym badaniem technicznym. Cena nalepki będzie wynosić 69 zł (wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej - gratis). Dodatkowo można dostarczyć dokument w jęz. polskim potwierdzający spełnienie norm emisji spalin np. wyciąg ze świadectwa homologacji, poświadczenie producenta.

  • - Skuterów, lekkich pojazdów mechanicznych, motocykli, motorowerów oraz pojazdów trzykołowych
  • - Ciągników rolniczych oraz stosowanych w gospodarce leśnej
  • - Maszyn i urządzeń jeżdżących
  • - Maszyn roboczych
  • - Pojazdów do transportu chorych oraz używanych przez lekarzy, które oznaczone są odpowiednio informacją “Lekarz Pogotowia Ratunkowego”
  • - Pojazdów mechanicznych dla osób o wyjątkowo wysokim stopniu niepełnosprawności, posiadających w swojej legitymacji osób niepełnosprawnych wpis “aG”, “H” lub “BI” określający wysoki stopień niepełnosprawności
  • - Pojazdów zabytkowych z numerem rejestracyjnam H lub czerwonym “numerem 07”

Ekoplakietka musi być umieszczona na przedniej szybie, tak aby była dobrze widoczna i nie ograniczała kierowcy widoczności. Najlepszym miejscem jest wewnętrzna strona szyby po stronie pasażera obok kierowcy, na dole po prawej stronie.

Film instruktarzowy dostępny jest TUTAJ