Zamówienia możesz dokonać przesyłając wypełniony formularz dostępny TUTAJ.

WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Weryfikacją pojazdu do otrzymania odpowiedniej ekoplakietki zajmuje się firma Automotive HD na podstawie danych dostarczonych pod postacią skanu dokumentu rejestracyjnego. Pamiętać należy jednak, że plakietki ekologicznej nie otrzyma pojazd z silnikiem:

 • - Samochód wyposażony w silnik napędzany benzyną lub gazem – pierwsza rejestracja przed dniem 01.01.1993
 • - Samochód osobowy wyposażony w silnik napędzany olejem napędowym (dieslem) – pierwsza rejestracja przed dniem przed dniem 01.01.1997
 • - Samochód ciężarowy wyposażony w silnik napędzany olejem napędowym (dieslem) – pierwsza rejestracja przed dniem przed dniem 01.10.1996

Powyższe zapisy wynikają z przepisów  niemieckiego urzędu KBA Kraftfahrt-Bundesamte

W przypadku składania zamówienia należy załączyć dwa pliki odpowiadające odpowiednio pierwszej i drugiej stronie dowodu rejestracyjnego pojazdu (akceptowane formaty: jpg, gif, pdf, png) z wyraźnie zeskanowanym lub sfotografowanym dowodem rejestracyjnym według wzoru poniżej.

Jako kopie dokumentu rejestracyjnego uznawane są:

 • - nowy dowód rejestracyjny (tzw. dowód twardy) lub,
 • - stary dowód rejestracyjny lub
 • - pozwolenie czasowe (tzw. dowód miękki);

Klient powinien dokonać anonimizacji danych właściciela/posiadacza pojazdu (pole C. w dowodzie rejestracyjnym) przez ich zasłonięcie zgodnie z przykładem.

Dowód rejestracyjny

Tylko kompletnie wypełniony dokument rejestracyjny gwarantuje ekspresowy czas realizacji zamówienia. Za kompletny dokument rejestracyjny uznaje się dowód rejestracyjny posiadający wypełnione pola:

 • A (numer rejestracyjny pojazdu) WYMAGANE
 • D (dane pojazdu):
  • D.1 (marka)
  • D.2 (typ, wariant , wersja)
 • E (numer identyfikacyjny pojazdu) WYMAGANE
 • K (numer świadectwa homologacji pojazdu)

Jeżeli w dostarczonych dokumentach brakuje danych pojazdu z pól D oraz K firma AUTOMOTIVE HD Sp. z o.o. dokona weryfikacji pojazdu, wiąże się to jednak z wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, o którym zamawiający zostanie poinformowany w terminie 24 godzin po złożeniu zamówienia.

Jeżeli zamawiający posiada inne dokumenty pojazdu potwierdzające powyższe dane (np Fahrzeugbrief potocznie zwany duży brief) proszony jest o wysłanie jego skanu, który pozwoli na przyspieszenie realizacji zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest plakietka ekologiczna sygnowana znakiem towarowym TÜV NORD zgodnie ze specyfikacją pojazdu pozwalającą na poruszanie się w strefach ograniczonego ruchu Umwelt Zone na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

W celu realizacji zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia, który musi zwierać:

 • - Imię i Nazwisko osoby zamawiającej
 • - Telefon kontaktowy
 • - Adres e-mail
 • - Numer rejestracyjny pojazdu
 • - Adres dostawy zamawianej ekoplakietki
 • - Skan polskiego dokumentu rejestracyjnego pojazdu wraz z anonimizacją danych właściciela/posiadacza pojazdu zgodnie z przykładem w punkcie 2 (oraz informację o rodzaju silnika spalinowego (benzyna/diesel)
 • - dane do faktury VAT – tylko w przypadku chęci otrzymania faktury VAT

Po złożeniu zamówienia i dokonaniu opłaty AUTOMOTIVE HD Sp. z o.o.:

 • - 3.1 Prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 • - 3.2 Dokona weryfikacji przesłanek do wystawienia plakietki na podstawie przesłanego przez Zamawiającego formularza zamówienia oraz skanu dowodu rejestracyjnego.
 • - 3.3 Określi rodzaj plakietki właściwy dla pojazdu wskazanego w formularzu zamówienia.
 • - 3.4 Dokona realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 24 godziny roboczych liczonych od daty przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, z zastrzeżeniem punktu 3.2.
 • - 3.5 Wystawi zindywidualizowaną dla danego pojazdu plakietkę ekologiczną właściwego rodzaju zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu zamówienia
 • - 3.6 Dokona realizacji wysyłki do Zamawiającego na adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.

W przypadku gdy dane wymagane dla wystawienia plakietki ekologicznej są niepełne, nieczytelne lub ich weryfikacja jest utrudniona z innych powodów niezależnych od Sprzedawcy Zamawiający niezwłocznie zostanie poinformowany o powodach uniemożliwiających realizację zamówienia w powyżej wskazanym terminie wraz ze wskazaniem danych jakie muszą zostać uzupełnione przez Zamawiającego oraz podaniem indywidualnie ustalonego terminu realizacji zamówienia.

Aby zamówienie zostało zrealizowane formularz zamówienia powinien zawierać co najmniej:

 • - Imię i Nazwisko osoby zamawiającej
 • - Telefon kontaktowy
 • - Adres e-mail
 • - Adres dostawy zamawianej ekoplakietki
 • - Skan polskiego dokumentu rejestracyjnego pojazdu wraz z anonimizacją danych właściciela/posiadacza pojazdu zgodnie z przykładem w punkcie 2 (oraz informację o rodzaju silnika spalinowego (benzyna/diesel)

Koszt wysyłki, realizowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym priorytetem uwzględniony jest w cenie plakietki ekologicznej. Na życzenie klienta wskazane w formularzu zamówienia za dodatkową opłatą może być również zrealizowana wysyłka za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Wykaz opłat pobieranych w przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy spedycyjnej określony został w załączniku.

Złożenie zamówienia oznacza akceptację powyższych warunków zamówienia plakietki ekologicznej i zobowiązuje do uiszczenia opłaty w wysokości 69 zł.

Możliwe formy zapłaty:

 • - płatność przelewem na konto AUTOMOTIVE HD Sp. z o.o. ul. Gdyńska 120 62-004 Czerwonak (otrzymane w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia ekoplakietki)

Warunki zamówienia plakietki ekologicznej. Data ostatniej aktualizacji 13.11.2016