Adres dostawy

  Ulica/Osiedle*

  Kod pocztowy*

  Nr budynku*

  Miasto*

  Nr lokalu

  Poczta

  Dane pojazdu

  Nr rejestracyjny pojazdu*

  Pierwsza strona dowodu rejestracyjnego*

  Druga strona dowodu rejestracyjnego*

  UWAGA!!! Zgodnie z warunkami zamówienia zasłoń Dane osobowe z dowodu rejestracyjnego !!!

  Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia ekoplakietki *


  *) pola wymagane